20451596 10210966542771920 387711014028051895 o

1500 NOK / dag. Enkel lunch å fika ingår.
Max 6 st / dag.

Fåren ær inte tama och vi trænar på øppet fælt. Førutsætter att hunden ær startad på får.

OBS! Med førbehold om vædret! 

Anmælan till:  / 0047-94898535 Finns 1 ledig plass!