Becks x Moss (Jo Agnar Hansen) - Pups born 18/3-2017

More information about Becks on her side here!
More information about Moss on his side here!

ALL SOLD!

royalcanin

Pictures taken 8/5-2017

Becks-x-Moss-6-230-2
Becks-x-Moss-6-220-2
Becks-x-Moss-6-207-2
Becks-x-Moss-6-215-2
Becks-x-Moss-6-174-2
Becks-x-Moss-6-206-2
Becks-x-Moss-6-167-2
Becks-x-Moss-6-153-2
Becks-x-Moss-6-150-2
Becks-x-Moss-6-134-2

Pictures taken 15/4-2017

Valparildan1-230-2
Valparildan1-233-2
Valparildan1-225-2
Valparildan1-219-2
Valparildan1-218-2
Valparildan1-216-2
Valparildan1-217-2
Valparildan1-187-2
Valparildan1-208-2
Valparildan1-184-2

Pictures taken 7/4-2017
1-3 are dogs. 4-6 are bitches.

Becks-x-Moss-3-053-2
Becks-x-Moss-3-072-2
Becks-x-Moss-3-063-2
Becks-x-Moss-3-016-2
Becks-x-Moss-3-036-2
Becks-x-Moss-3-001-2

Pictures taken 26/3-2017
1-3 are bitches. 4-6 are dogs.

Gagaxmoss-becks-x-moss-111-2
Gagaxmoss-becks-x-moss-103-2
Gagaxmoss-becks-x-moss-086-2
Gagaxmoss-becks-x-moss-073-2
Gagaxmoss-becks-x-moss-084-2
Gagaxmoss-becks-x-moss-069-2

Pictures taken 18/3-2017
1-3 are dogs and 4-6 are bitches.

Becks-x-Moss1-141-2
Becks-x-Moss1-137-2
Becks-x-Moss1-093-2
Becks-x-Moss1-054-2
Becks-x-Moss1-044-2
Becks-x-Moss1-013-2

becks2

becks3

beck1

15658263 903736643096262 450454370 o